بلودیت فارسی نگارش نرگس منتشر شد

اولین نسخه بلودیت در سال ۲۰۲۰ با نام نرگس منتشر شد، در این نسخه مشکلات امنیتی رفع شده و امکانات آن و همینطور ترجمه فارسی نیز بهبود یافته است.
یکی از بهترین امکاناتی که در این نسخه به طور کامل مشکل آن برطرف شده می‌توان به سیستم پشتیبان گیری و بازگردانی اطلاعات با یک کلیک آن نام برد.

شنبه ٢۶ بهمن ١٣٩٨

بلودیت فارسی نگارش نوشین منتشر شد

شادمانم از اعلام انتشار سیستم مدیریت محتوای بلودیت نگارش نوشین ۳.۱۰.۰ فارسی ، در این نسخه هم مثل نسخه های گذشته تعدادی از مشکلات امنیتی رفع شده، امکانات جدیدی نیز به پیشخوان مدیریت اضافه شده است،

چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨

بلودیت فارسی نگارش نگین منتشر شد

از این خوشحالم که اعلام کنم بلودیت نسخه ٣٫٩٫٢ فارسی نگارش نگین منتشر شد. در این نسخه تعدادی اشکالات امنیتی رفع شده است.

شنبه ٨ تیر ١٣٩٨