بلودیت فارسی نگارش نیوشا منتشر شد

پنجشنبه ٧ فروردین ١٣٩٩

نسخه جدید بلودیت منتشر شد، نگارش نیوشا فارسی آن هم متعاقبا با یک روز فاصله منتشر شد، هرچند با مشکلات فراوانی که جامعه جهانی درگیر آن است، اما توسعه دهنده‌ها مشغول کار خود هستند. در خانه بمانید تا ویروس کرونا را شکست دهیم.

لیست تغییرات

دانلود

بلودیت نگارش نیوشا

  به روز رسانی بلودیت از نسخه ٣٫به بلودیت نسخه ٣٫۱۲

برای به روزسانی مستندات ارتقاء بلودیت را مطالعه کنید

  به یاد داشته باشید قبل از به روز رسانی از وبسایت خود نسخه پشتیبان تهیه کنید