بلودیت فارسی نگارش فریبا منتشر شد

جمعه ١۰ مرداد ١٣٩٩

نگارش جدید بلودیت با رفع عیب های کوچکی منتشر شد.

این نسخه از بلودیت رو تقدیم میکنم به دوست عزیزم فریبا چاوشی که امروز هم تولدش هست.


لیست تغییراتدانلود

بلودیت نگارش نیایش

به روز رسانی بلودیت از نسخه ٣٫x به بلودیت نسخه ٣٫۱٣


برای به روزسانی مستندات ارتقاء بلودیت را مطالعه کنید

به یاد داشته باشید قبل از به روز رسانی از وبسایت خود نسخه پشتیبان تهیه کنید