بلودیت فارسی نگارش نوشین منتشر شد

چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨

شادمانم از اعلام انتشار سیستم مدیریت محتوای بلودیت نگارش نوشین ۳.۱۰.۰ فارسی ، در این نسخه هم مثل نسخه های گذشته تعدادی از مشکلات امنیتی رفع شده، امکانات جدیدی نیز به پیشخوان مدیریت اضافه شده است،

با تایپ کردن در این کادر می‌توانید پیشنهاداتی را مشاهده کرده و سریعتر به موضوع مدنظر خود دسترسی داشته باشید.
برای صفحات و مطالب شما کادرهای سفارشی اضافه شده، تعدادی از پلاگین ها بهبود یافته، پشتیبانی کامل زیر صفحات برای صفحات استاتیک اضافه شده، توابع جدیدی در API اضافه گشته.

لیست تغییرات


دانلود


بلودیت نگارش نوشین

به روز رسانی بلودیت از نسخه ٣٫x به بلودیت نسخه ٣٫۱۰


برای به روزسانی مستندات ارتقاء بلودیت را مطالعه کنید.

به یاد داشته باشید قبل از به روز رسانی از وبسایت خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.