بلودیت فارسی نگارش نرگس منتشر شد

شنبه ٢۶ بهمن ١٣٩٨

اولین نسخه بلودیت در سال ۲۰۲۰ با نام نرگس منتشر شد، در این نسخه مشکلات امنیتی رفع شده و امکانات آن و همینطور ترجمه فارسی نیز بهبود یافته است.
یکی از بهترین امکاناتی که در این نسخه به طور کامل مشکل آن برطرف شده می‌توان به سیستم پشتیبان گیری و بازگردانی اطلاعات با یک کلیک آن نام برد.

لیست تغییرات

دانلود

بلودیت نگارش نرگس

به روز رسانی بلودیت از نسخه ٣٫به بلودیت نسخه ٣٫۱۱

برای به روزسانی مستندات ارتقاء بلودیت را مطالعه کنید

به یاد داشته باشید قبل از به روز رسانی از وبسایت خود نسخه پشتیبان تهیه کنید